Tag Archives: kneg

INFRASTRUKTURMINISTERN INSER VIKTEN AV NY TEKNIK

Svensk Åkeritidning skriver om att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd pratar om ChaufförsSM som ett viktigt led i att uppmuntra till smartare körning. KNEG lämnade över sin årliga rapport och i samband med det säger ministern att det är viktigt med mätbara initiativ som just ChaufförsSM.
Nu finns det med Enerfy och LeanHaulage, ny molnteknologi som gör att man även kan mäta effekterna av ett specifikt körbeteende. Det konkreta resultatet blir att man tränar sig att köra ännu smartare än vad man kan med mer traditionell teknik som bara mäter beteendet. Men den största fördelen kanske är att resultaten blir jämförbara och då kan man just tävla i smart körning, oavsett fordon.

Pengar och miljö låter sig inte vänta, en redan bra och välutbildad chaufför kommer att spara minst 15% bränsle och därmed CO2. En sådan besparing över hela Sveriges lastbilsflotta skulle innebära en miljöförbättring av sällan skådad slag. Flera miljoner ton CO2 skulle effektiviseras bort, samtidigt som chaufförerna skulle ha så mycket roligare på jobbet.

Så varför tar inte fler företag och organisationer typ KNEG till sig av den här tekniken? Svaret är enkelt och det heter traditioner! man tror helt enkelt att man redan gjort allt eller gör allt redan. Sedan ligger det stora kommersiella intressen bakom, där biltillverkarna vill sälja din traditionella teknik. Därför släpper Greater Than mättekniken fri genom ett unikt API där biltillverkarna kan bygga in den senaste tekniken i sina egna system. Vår uppfinning har för stor inverkan och nytta för att inte spridas genom fler än vara oss själva.

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2013/05/29/logistik-och-transport-miljokravsuppfoljning-ovanligt-bland-t

20130601-113014.jpg

Advertisements

KNEG RAPPORT TILL INFRASTRUKTURMINISTERN

Vår alldeles förträffliga infrastrukturminister, Catarina Elmsäter-Svärd talade idag på Logistik&Transportmässan i Göteborg. Som vanlig var ministern påläst, intresserad och tydlig, vilket uppskattades av åhörarna.

KNEG knegar på och överlämnade ännu en rapport till ministern. Hon passade då på att prata om Stora Åkeridagen och Åkeritidningens prisutdelningen i ChaufförsSM. Ministern pratade i samband med KNEG rapporten, vikten av förarnas betydelse, mäta med modern teknologi och att Johan Höggren körde sina bilar 28% snålare än genomsnittet. Signalen var tydlig, involvera chaufförerna, återkoppla och inspirera till smartare körning – för det finns tillförlitliga system.

20130529-114154.jpg

POLISENS PINNJAKT

Hanne Kjöller skriver i dagens DN en mycket intressant artikel om polisorganisationen, som baseras på polisforskaren Stefan Holgerssons arbete. En omfattande artikel om hur organisationen inte fungerar och kommer naturligtvis in på den numera så berömda “pinnjakten”.Varje gång jag läser om Polisens pinnjakt påminns jag om liknelsen med att jaga hårda inbromsningar! För pinn- och inbromsningsjakten har mycket gemensamt: Den är dyr, ger mycket administration men statistiken gör att chefen framstår som smart, skapar frustration i organisationen och det är alltid fel gubbe som åker dit!Image

http://www.dn.se/ledare/signerat/polisen-vill-inget-se-vill-inget-hora

VINTERVÄGLAG

Nu är det snart dags, hela Sverige drabbas av snöväder…Image             Sveriges Åkeriföretag (SÅ) skriver idag på hemsidan att Transportstyrelsen meddelat att inga undantag från regelverket angående dygnsvila får göras i samband med snöröjning. Jag håller med SÅ, självklart ska reglerna efterlevas. Konsekvensen är lika självklar, priset på snöröjning måste ökas med några hundra procent om kvalitén ska bibehållas.   

http://www.akeri.se/sveriges-akeriforetag/aktuellt/viktigt-meddelande-om-snorojning

GRYMT IMPONERAD!

För en tid sedan träffade jag ett stort åkeri (många mindre har det redan) som hade en genomarbetad strategi för att spara bränsle! En strategi som byggde på fakta och analys, ner till minsta detalj, där inget lämnades åt slumpen eller tyckande. Strategin var implementerad i hela organisationen och varje aktivitet kunde härledas till resultat. Planen hade varit i kraft sedan 18 månader och hade levererat imponerande besparingar men mer ska levereras….

Företaget är ett levande bevis på att beprövade modeller fungerar och jag bara njöt av att få bli imponerad!Image

New study highlights barriers in adopting fuel-saving technologies

Fuel surcharges and open book contracts highlighted as particular obstacles 

NEWS RELEASE                                                                                                            Stockholm, 27 November 2012: Greater Than welcomes the new study commissioned by the International Council on Clean Transportation (ICCT) on the market barriers to increased efficiency in the European road freight sector, which concludes that the main hurdles impeding the adoption of fuel-saving technologies are technical and financial factors. The research singles out fuel surcharges, ownership patterns and open book contracts as particular obstacles in the adoption of cost-effective fuel-saving technologies. The report also shows that there is a lack of information on the precise benefits of fuel saving technologies as well as a lack of demand for retrofit fuel saving technologies.

Regarding ownership patterns of freight vehicles, the study highlights the situation of third party logistics providers (3PLs) who do not own the vehicles themselves and so are neither inclined nor incentivised to invest in fuel-saving technologies. This also applies to some transport companies who lease trucks rather than purchase them. As 3PLs shape market trends and standards, this suggests to other industry players that fuel efficiency is not important.

The study also shows that many logistics service providers use fuel surcharges to pass on fuel cost increases to buyers, which eliminates the incentives to utilise fuel-saving technologies, as companies which are shielded from fuel price fluctuations tend to neglect fuel efficiency improvements.

Sten Forseke, CEO of Greater Than, commented “We welcome this long-awaited study. There was a real need for an analysis on the limited adoption of cost-effective fuel-saving technologies in the EU. We have been aware of the impediments and market distortion of fuel surcharges and open book contracts for a while. We now urge the European Commission to take this evidence into consideration as it drafts its communication on the EU’s Heavy Duty Vehicles Strategy.”

BESTÄM DIG OCH VINN

DN Sport skriver idag om F1 och utvecklingen inom sporten de senaste decenniet. F1-legendaren Mark Gallagher påpekar bl.a. att sedan sporten väl bestämde sig för att investera i säkerhet istället för prestanda har ingen förare omkommit. Från att säkerhet inte ansågs sexigt, blev det sexigt och är idag en självklarhet. Likadan utveckling sker idag inom energismart körning, det håller på att bli sexigt och med det kommer trycket från förarna och företagen måste följa efter.

När säkerhet blev en kommersiellt viktigt nög för F1, började förändringen på allvar. När energismart körning blir lika viktigt för transporter, kommer förändringen ta fart. Då kommer kompetens att införskaffas och resultaten blir viktigare än att bara “göra något“. Då kommer företagsledningarna bestämma sig, för nu är det viktigt på riktigt. Då blir det viktigt att mäta det man vill uppnå och då kommer man att mäta energismart körning istället för hårda inbromsningar. Då blir energismart körning sexig och en rolig utmaning. När man väl bestämt sig för att det är kul, så blir det kul!