Tag Archives: Infrastrukturministern

KNEG RAPPORT TILL INFRASTRUKTURMINISTERN

Vår alldeles förträffliga infrastrukturminister, Catarina Elmsäter-Svärd talade idag på Logistik&Transportmässan i Göteborg. Som vanlig var ministern påläst, intresserad och tydlig, vilket uppskattades av åhörarna.

KNEG knegar på och överlämnade ännu en rapport till ministern. Hon passade då på att prata om Stora Åkeridagen och Åkeritidningens prisutdelningen i ChaufförsSM. Ministern pratade i samband med KNEG rapporten, vikten av förarnas betydelse, mäta med modern teknologi och att Johan Höggren körde sina bilar 28% snålare än genomsnittet. Signalen var tydlig, involvera chaufförerna, återkoppla och inspirera till smartare körning – för det finns tillförlitliga system.

20130529-114154.jpg

Advertisements

MILJÖPARTIET KAN VARA MED OCH BIDRA

Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör skriver idag på DN debatt att Borg och Reinfeldt hanterar miljöproblemen oseriöst. Huruvida det stämmer eller inte har vi inte kompetens att avgöra. Det vi dock vet är att infrastrukturministern tar bilkörning på störta allvar och kör så energismart hon kan. Det betyder att hon släpper ut mindre CO2 än medelbilsten.

Åsa Romson efterlyser i artikeln verkliga verktyg för att minska energiåtgången. Åsa Romson och hela miljöpartiet är välkomna att köra energismart med hjälp av det verkliga verktyget Enerfy. Jag vet att du vill leva som du lär och på ett konkret sätt vara med och bidra till en bättre miljö. Rent konkret kan ni redan idag minska energiåtgången per bilresa med 20%, det gör skillnad!

Välkommen ombord, det är dessutom riktigt roligt och trafiksäkerhet.

http://www.dn.se/debatt/reinfeldt-och-borg-hanterar-miljoproblemen-oseriost

SLUTPRATAT OCH SLUTTITTAT

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förbereder enligt uppgifter i Aftonbladet ett lagförslag som förbjuder prat i telefon under bilkörning.

Det här måste även betyda slutet för alla system som försöker ge förarna uppmaningar i realtid på hur dom ska köra. Förutom att det är en pedagogisk omöjlighet att lära sig i realtid, så är det trafikfarligt att ta förarens uppmärksamhet i från vägen. En feltanke från början till slut som nu går sitt rätta öde till mötes!

En processförändring ska alltid analyseras i efterhand för att sedan implementera vad man lärt sig till nästa gång! Det finns säkert en anledning till varför slalomåkarna inte kör med en instruktionsbok i handen? 😄

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16775545.ab

INFRASTRUKTURMINISTERN KÖR ENERGISMARTARE II

Om alla körde lika energismart och miljövänligt som Sveriges Infrastrukturminister och Sveriges Åkeriföretags VD Johan Engström och Ordförande Mikael Nilsson skulle landets CO2 utsläpp från vägtransporter minska med 6,6 procent redan i morgon.

INFRASTRUKTURMINISTERN KÖR ENERGISMARTARE

Sveriges Infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd kör betydligt energismartare och därmed miljövänligare än genomsnittet.

Infrastrukturministern öppningstalade idag på Lastbil 2012, nordens största mässa för vägtransporter. Ministerns framförande är mycket uppskattade inom branschen, påläst, kunnig och pragmatisk är ofta omdömen som hörs efter Elmsäter-Svärd´s framföranden. 

Infrastrukturministern tillsammans med Sveriges Åkeriföretag´s VD Johan Engström och Ordförande Mikael Nilsson passade på att prova färdigheterna i energismart bilkörning. Glädjande nog för en Infrastrukturminister, så körde hon 4,1 procent energismartare än genomsnittet.

Om alla Sveriges bilister körde lika energismart som Infrastrukturminister, skulle det innebära ett av landets viktigaste bidrag till CO2 minskningarna.

Image