Tag Archives: energismart

ÅRETS BÄSTA TRANSPORTLÖSNING

Greater Than har blivit nominerade till årets Bästa Transportlösning av Logistik & Transport. Vi känner oss så otroligt hedrade och stolta. Att bara bli omnämnd i samma forum som UPS är en ära.

Greater Than Teamet är verkligen något jag är stolt över. Ni har gjort det möjligt att dagens  chaufförer och bilister får modern information, anpassad till dagens kunskapsnivå, som gör att det blir kul att köra smart och samtidigt sparar 15-25% ovanpå alla andra tidigare besparingar – tack!

 

Advertisements

KOPIOR DET BÄSTA ERKÄNNANDET

För att ett varumärke ska bli riktigt stort så måste det bli kopierat. Greater Thans koncept och tankar har glädjande nog efterapats under en lång tid och nu har en namnkopia dykt upp – Eller rättare sagt, Åkeritidningens ChaufförsSM-koncept och FIA iMobility Challenge har kopierats – EcoChallenge. Om namnintrång har ägt rum får andra avgöra men för oss betyder det här bara att det blir viktigt att mäta rätt.

Vår strävan är att göra smart körning roligt och utmanande! Det gör vi genom att mäta rätt. Rätt mått är:1) jämförbart oavsett omständigheter och 2) grunden för återkoppling om orsakerna. Med jämförbarhet kommer inspiration till tävling och jämförelse. Med dessa tre förutsättningar på plats, blir smart körning roligt.

Tyvärr så har våra kopiatörer snöat in och hållit fast i gammal teknik. För att med dagens kunskap om EcoDriving, köra ännu snålare, räcker det inte längre att dra slutsatser om hur bränslesnålt en förare har kört utifrån hårda inbromsningar/accelerationer och/eller bränsleförbrukning. Det hjälper inte hur mycket annan statistik som blandas in, resultatet blir grovt missvisande och på så sätt tar användarna fel beslut. Den här metodiken har använts i över 15 år och har nu tjänat ut sitt syfte. Vi kommer helt enkelt inte längre med gamla metoder i ett modernt samhälle. Dessutom har vi gjort en mängd jämförande tester och inget nytt under solen har framkommit. Mycket statistik men inget som har med verklig energismart körning att göra. Tvärtom så kan jag köra riktigt dåligt men få en bra score. För att nästa gång köra snålt men då få en dålig score. Så jag förstår alla bra chaufförer som ger upp.

Att göra om samma sak om och om igen, sedan förvänta sig ett annorlunda resultat, hade Einstein en åsikt om. Men om nu beteendet hade varit rätt väg till utveckling, så hade vi inte mätt längden eller höjden på hoppet, då hade ansatsen varit det avgörande. Tyvärr så är det inte så kul att tävla i beteende och motverkar därför syftet, smart körning blir till en plåga.

Vi mäter den delen av den totala bränsleförbrukningen som föraren kan påverka. Vi börjar med och förstår resultatet och därmed blir förarnas prestation jämförbar, oavsett bränsleförbrukningen! Med den kunskapen kan vi sedan knyta förbrukningen till förarens körstil och vilka förändringar som ger störst resultatförbättring. Detta kallas verkan / orsaksanalys och är en grundförutsättning till allförbättring. Det räcker inte med en halv analys, mäta förarfel och sedan gissa vad dessa kostat bränsleförbrukningen. Ungefär likadant som att använda ett solur för att mäta tiden i ett hundrameterslopp. Det blir bara missvisande, med besvikna deltagare och publiken går hem.

Greater Than har knäckt en kod, en kod alldeles för viktig för människor och miljö för att vi av ren egoism ska hålla den för oss själva. Vi måste ta ett större ansvar och miljöinsatser är en bristvara.

Därför är andra systemleverantörer välkomna att använda vårt mått, för att bygga in i det egna erbjudandet. Det kostar mindre än nittio öre i månaden och en betydligt snabbare väg till framgång. När fler verkligen får rätt förutsättningar att köra smartare, gynnas miljön, chaufförer och trafiksäkerheten, även ni! När alla tycker det är kul att köra smart så förändrar vi världen till det bättre och vi gör det snabbare tillsammans.

20130528-093549.jpg

MILJÖPARTIET KAN VARA MED OCH BIDRA

Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör skriver idag på DN debatt att Borg och Reinfeldt hanterar miljöproblemen oseriöst. Huruvida det stämmer eller inte har vi inte kompetens att avgöra. Det vi dock vet är att infrastrukturministern tar bilkörning på störta allvar och kör så energismart hon kan. Det betyder att hon släpper ut mindre CO2 än medelbilsten.

Åsa Romson efterlyser i artikeln verkliga verktyg för att minska energiåtgången. Åsa Romson och hela miljöpartiet är välkomna att köra energismart med hjälp av det verkliga verktyget Enerfy. Jag vet att du vill leva som du lär och på ett konkret sätt vara med och bidra till en bättre miljö. Rent konkret kan ni redan idag minska energiåtgången per bilresa med 20%, det gör skillnad!

Välkommen ombord, det är dessutom riktigt roligt och trafiksäkerhet.

http://www.dn.se/debatt/reinfeldt-och-borg-hanterar-miljoproblemen-oseriost

EFTERFRÅGAN ÖKAR

Efterfrågan bara ökar och intresset för Enerfy kommer från de mest oväntade hållen. Europas stora försäkringsbolag ligger på, inte oväntad men tidigt. Däremot att en bilpool på Nya Zeeland ska köra Enerfy var av det lite mer oväntade slaget. “Why not have fun, drive smart and save cash” – så lät det i andra änden av luren.

Vi är tacksamma och ödmjuka inför intresset och ska göra vad vi kan för att klara av nya åtaganden.

20130524-084105.jpg

HA KUL – KÖR SMART

SvD skriver idag om höjda bränslepriser som slår, framför allt mot små-och medelstora transportbolag. De större transportörerna skickar, enligt artikeln bränslekostnaden direkt vidare till kunden, så där är problemet mindre. Speciellt ser vi trenden bland privatbilister, där har bränslebesparingar blivit viktiga och våra användare tjänar tusenlappar.

För alla som vill spara bränsle, oavsett anledning har vi en unik mätmetod som gör att du kommer längre per liter bränsle. Med ny molnteknologi går det att få bättre information som dessutom är jämförbar, oavsett bilens totala bränsleförbrukning. Den största vinsten ligger i att det är roligt och utvecklande att köra smart med hjälp av Enerfy – det tjänar alla på!

Image 

 

http://www.svd.se/naringsliv/branslepriser-slar-hart-mot-sma-bolag_6844785.svd

EN BRA SÖNDAG

Det har varit en bra söndag. Flera goda rapporter om användare som tagit smart körning till nya höjder. Lägre förbrukning och CO2 utsläpp är en självklarhet men att vardagsbilister kunde hitta så många nya sätt att köra smart på, det var en övervakning.

Tack vare att Enerfy är självlärande, tas alla användares erfarenheter till vara och på så sätt sprids kunskapen som en löpeld.

ANVÄNDARNA ÄR ÜBERNÖJDA

Nu bär det av till Spanien och Belgien på en minitour. Den respons vi får från nöjda användare är verkligen inspirerande. Det är otroligt vilket engagemang förare över hela världen visar för smart körning. En förare hörde av sig och sa att han glömt OBD-läsaren och bara på några veckor tappat 1 tank. Det är äkta glädje och engagemang det…!

20130519-160457.jpg