Tag Archives: chaufför

BARA INTRESSET FINNS!

Får ofta frågan vad det är som skiljer på åkeri som kör energieffektivare än andra jämförbara företag? Svaret är enkelt – intresse och engagemang!
Det börjar med att ledningen tycker att energiåtgång är en av företagets viktigaste fråga, engagerar sig och visar intresse i besparingsåtgärderna. När en fråga blir tillräckligt viktigt skaffar man sig den kompetens som krävs för att lösa uppgiften och med det kommer den positiva spiralen igång. Kompetensskillnaden mellan ett energisnålt och ett normalt åkeri lyser starkt som solen💥

Advertisements

Nu brakar det loss

Efter semestrar så brakar det igen igen – härligt. Ledigt är skönt men jobba är det som gör ledigheten så uppskattad.

Har varit i England och besökt ett antal kunder. Måste få lyfta på hatten för många företagare! I England där konjunkturen piskat åkerinäringen i många år, finns det många som trots det tjänar pengar. Kreativitet och beslutsamhet i kombination kan besätta berg. Jag blir så stolt att få vara leverantör till sådana kunder.

Välkommen till en spännande höst.

BÄTTRE TRANSPORTAVTAL SKA RÄDDA COOP!?

Anders Sundström, Coop’s nytillträdde ordförande, blev intervjuad i söndagens Agenda i SVT. Anna Hedemo pressade på och frågade vilka förändringar som ska hjälpa Coop på fötter. Bättre transportavtal var en av två åtgärder Sundström nämnde?

INFRASTRUKTURMINISTERN INSER VIKTEN AV NY TEKNIK

Svensk Åkeritidning skriver om att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd pratar om ChaufförsSM som ett viktigt led i att uppmuntra till smartare körning. KNEG lämnade över sin årliga rapport och i samband med det säger ministern att det är viktigt med mätbara initiativ som just ChaufförsSM.
Nu finns det med Enerfy och LeanHaulage, ny molnteknologi som gör att man även kan mäta effekterna av ett specifikt körbeteende. Det konkreta resultatet blir att man tränar sig att köra ännu smartare än vad man kan med mer traditionell teknik som bara mäter beteendet. Men den största fördelen kanske är att resultaten blir jämförbara och då kan man just tävla i smart körning, oavsett fordon.

Pengar och miljö låter sig inte vänta, en redan bra och välutbildad chaufför kommer att spara minst 15% bränsle och därmed CO2. En sådan besparing över hela Sveriges lastbilsflotta skulle innebära en miljöförbättring av sällan skådad slag. Flera miljoner ton CO2 skulle effektiviseras bort, samtidigt som chaufförerna skulle ha så mycket roligare på jobbet.

Så varför tar inte fler företag och organisationer typ KNEG till sig av den här tekniken? Svaret är enkelt och det heter traditioner! man tror helt enkelt att man redan gjort allt eller gör allt redan. Sedan ligger det stora kommersiella intressen bakom, där biltillverkarna vill sälja din traditionella teknik. Därför släpper Greater Than mättekniken fri genom ett unikt API där biltillverkarna kan bygga in den senaste tekniken i sina egna system. Vår uppfinning har för stor inverkan och nytta för att inte spridas genom fler än vara oss själva.

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2013/05/29/logistik-och-transport-miljokravsuppfoljning-ovanligt-bland-t

20130601-113014.jpg

KNEG RAPPORT TILL INFRASTRUKTURMINISTERN

Vår alldeles förträffliga infrastrukturminister, Catarina Elmsäter-Svärd talade idag på Logistik&Transportmässan i Göteborg. Som vanlig var ministern påläst, intresserad och tydlig, vilket uppskattades av åhörarna.

KNEG knegar på och överlämnade ännu en rapport till ministern. Hon passade då på att prata om Stora Åkeridagen och Åkeritidningens prisutdelningen i ChaufförsSM. Ministern pratade i samband med KNEG rapporten, vikten av förarnas betydelse, mäta med modern teknologi och att Johan Höggren körde sina bilar 28% snålare än genomsnittet. Signalen var tydlig, involvera chaufförerna, återkoppla och inspirera till smartare körning – för det finns tillförlitliga system.

20130529-114154.jpg

KOPIOR DET BÄSTA ERKÄNNANDET

För att ett varumärke ska bli riktigt stort så måste det bli kopierat. Greater Thans koncept och tankar har glädjande nog efterapats under en lång tid och nu har en namnkopia dykt upp – Eller rättare sagt, Åkeritidningens ChaufförsSM-koncept och FIA iMobility Challenge har kopierats – EcoChallenge. Om namnintrång har ägt rum får andra avgöra men för oss betyder det här bara att det blir viktigt att mäta rätt.

Vår strävan är att göra smart körning roligt och utmanande! Det gör vi genom att mäta rätt. Rätt mått är:1) jämförbart oavsett omständigheter och 2) grunden för återkoppling om orsakerna. Med jämförbarhet kommer inspiration till tävling och jämförelse. Med dessa tre förutsättningar på plats, blir smart körning roligt.

Tyvärr så har våra kopiatörer snöat in och hållit fast i gammal teknik. För att med dagens kunskap om EcoDriving, köra ännu snålare, räcker det inte längre att dra slutsatser om hur bränslesnålt en förare har kört utifrån hårda inbromsningar/accelerationer och/eller bränsleförbrukning. Det hjälper inte hur mycket annan statistik som blandas in, resultatet blir grovt missvisande och på så sätt tar användarna fel beslut. Den här metodiken har använts i över 15 år och har nu tjänat ut sitt syfte. Vi kommer helt enkelt inte längre med gamla metoder i ett modernt samhälle. Dessutom har vi gjort en mängd jämförande tester och inget nytt under solen har framkommit. Mycket statistik men inget som har med verklig energismart körning att göra. Tvärtom så kan jag köra riktigt dåligt men få en bra score. För att nästa gång köra snålt men då få en dålig score. Så jag förstår alla bra chaufförer som ger upp.

Att göra om samma sak om och om igen, sedan förvänta sig ett annorlunda resultat, hade Einstein en åsikt om. Men om nu beteendet hade varit rätt väg till utveckling, så hade vi inte mätt längden eller höjden på hoppet, då hade ansatsen varit det avgörande. Tyvärr så är det inte så kul att tävla i beteende och motverkar därför syftet, smart körning blir till en plåga.

Vi mäter den delen av den totala bränsleförbrukningen som föraren kan påverka. Vi börjar med och förstår resultatet och därmed blir förarnas prestation jämförbar, oavsett bränsleförbrukningen! Med den kunskapen kan vi sedan knyta förbrukningen till förarens körstil och vilka förändringar som ger störst resultatförbättring. Detta kallas verkan / orsaksanalys och är en grundförutsättning till allförbättring. Det räcker inte med en halv analys, mäta förarfel och sedan gissa vad dessa kostat bränsleförbrukningen. Ungefär likadant som att använda ett solur för att mäta tiden i ett hundrameterslopp. Det blir bara missvisande, med besvikna deltagare och publiken går hem.

Greater Than har knäckt en kod, en kod alldeles för viktig för människor och miljö för att vi av ren egoism ska hålla den för oss själva. Vi måste ta ett större ansvar och miljöinsatser är en bristvara.

Därför är andra systemleverantörer välkomna att använda vårt mått, för att bygga in i det egna erbjudandet. Det kostar mindre än nittio öre i månaden och en betydligt snabbare väg till framgång. När fler verkligen får rätt förutsättningar att köra smartare, gynnas miljön, chaufförer och trafiksäkerheten, även ni! När alla tycker det är kul att köra smart så förändrar vi världen till det bättre och vi gör det snabbare tillsammans.

20130528-093549.jpg

GALLERIOR DRIVER CO2 UTSLÄPP

Lasse Svärd skriver i dagens nummer av DN om hur gallerior och shoppingcenters driver biltrafik och därmed CO2 utsläpp. Lasse har helt rätt och problemet har även uppmärksammats av flera kedjor. För många affärskedjor står idag deras kunder för den största andelen av företagets totala CO2 utsläpp. Därför har har Greater Than blivit kontaktade och för idag diskussioner med flera parter som vill ge sina kunder Enerfy. Därigenom kan affärskedjorna uppmuntra och se till att bilen används optimalt och med minimalt CO2 utsläpp. Enligt beräkningar som våra samtalspartner själva har gjort, så skulle en sådan kampanj innebära deras enskilt största CO2 besparingsinitiativ.

Vi ser bara växande användningsområden för Enerfy – det gör gott för jorden och stressen.

http://www.dagensnyheter.se/Articles/2013/05/25/Gallerior-med-standigt-vaxande-utslapp/