Tag Archives: åkeri

TILLÅT LÅGLÖNEKONKURRENS?

Tillåt låglönekonkurrens, det menar professor Lars Calmfors i en artikel i DN idag. Professor Calmfors menar att det gynnar handeln och att man just därför ska lägga ett internationellt handels- och inte ett nationellt arbetsmarknadsperspektiv på frågan.

Människors negativa attityder till låglönekonkurrens när den utförs på plats i Sverige beror enligt Calmfors på att den är synlig. Den osynliga låglönekonkurrensen som utförs i fabriker i fjärran länder syns inte och därför accepteras den. Det är inte konstigare att svenska byggjobb försvinner än att textilarbetena har försvunnit till andra länder, menar Calmfors.

Det finns ju många åsikter och moraliska aspekter om det här, men en intressant artikel är det.

MED SÅDANA VÄNNER BEHÖVER MAN INGA FIENDER!

Med sådana vänner behöver man inga fiender! Transport.net skriver om franska chaufförer som blockerar vägarna i protest mot en planerad miljöskatt på fordon över 3,5t. En redan tyngd åkerinäring behöver inte fler problem och protester av det här slaget skapar inga sympatier. Åkeribranschen  får redan klä skott för många saker och det flesta bygger på dåligt underbyggd formation. Protester av det här slaget spär bara på mångas redan skeva bild av branschen. 

CHAUFFÖRER SOM GÖR OCH POLITIKER SOM PRATAR!

Klimatkonferensen i Warszawa går in i sin slutfas denna vecka. DN skriver om ett tröstlöst läge, där mer ord utväxlas än beslut om handling, allt medan rapport efter rapport varnar för att klimatförändringen kommer att rendera i katastrof för mänskligheten. Därför är det en tröst att vanliga människor faktiskt försöker göra något konkret för klimatet, i sin vardag. Ett exempel är alla yrkeschaufförer som deltagit i Åkeritidningens tävling, ChaufförsSM. Det har på ett konkret sätt bidragit till 25-30% lägre CO2 utsläpp genom smartare körning. Det är nu vi behöver åtgärder som bidrar till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, inte om 100 år. Tack alla yrkeschaufförer.

LÖGN, FÖRBANNAD LÖGN OCH STATISTIK

DN’s Jessica Säll skriver idag om tunga fordon och olyckor och ger intrycket av att dessa är överrepresenterade i olycksstatistiken!

Lögn, förbannad lögn och statistik! Jan Ifver, statistiker på Transportstyrelsen har gett Benjamin Disraeli’s bevingade ord ett nytt ansikte när han påstår att tunga fordon är överrepresenterade i olycksstatistiken. Mätt i antal fordon har han rätt men den bilden är inte relevant. Titta istället på hur många timmar en lastbil spenderar på vägen och jämför sedan mot en personbil, då ser den vakne att lastbilar faktiskt är underrepresenterade bland olyckor med personskador inblandade.

Jag tycker det är för dåligt av en organisation som Transportstyrelsen att gå ut med så snedvriden information. Lastbilstransporter har tillräckligt med problem ändå och hjälps inte av dåligt underbyggt information.

20131109-073213.jpg Som statistiker vet Jan Ifver om att bilden som han beskriver är fel.

FÖR ER SOM ÄR ENGAGERADE I CABOTAGE

För er som är intresserade av Cabotagereglerna så finns det intressant information från EU på den här länken.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_move_003_eu_road_haulage_market_en.pdf

SVERIGES BÄSTA MILJÖINITIATIV

ChaufförsSM måste vara ett av Sveriges bästa miljöinitiativ! Om alla yrkeschaufförer körde lika smart som topp 25 i ChaufförsSM, skulle det innebära en 20-procentig (minst) minskning av CO2 utsläppen från den tunga trafiken. En miljöförbättring som skulle ge effekt nu och gynna alla intressen, inte minst chaufförerna själva.

Svensk Åkeritidning ska ha all heder för denna insats!

20131102-073732.jpg

BRA MILJÖVAL?

Bra Miljöval, “fågelmärkt å klar. Stöter på dom här bilarna ganska ofta. Finns det någon antites till EcoDriving och trafiksäkerhet så måste dom här chaufförerna gått ut som kursettor!

Företaget måste ha som policy att bränna så mycket energi som möjligt på kortast möjliga tid – det är helt otroligt hur illa dom kör. Hur kom fågeln dit?

20131031-114644.jpg