VARANNAN KAN LÅTA BILEN STÅ?

Jessica Ritzén skriver i DN om att varannan bilpendlare i Stockholm gärna skulle ställa bilen hemma om kollektivtrafiken var billigare och bättre. Enligt Markus Robert, forskare på KTH vill många arbetsgivare hjälpa sina anställda att minska CO2 utsläppen. I artikeln nämns bl.a. att företaget Atea har satt som mål att minska CO2 utsläppen från jobbresor med 20%.
Vi ser samma intresse från storföretagen, många tänker ge Enerfy till alla anställda som vill köra smartare och därmed sänka utsläppen med just 20%. Det är är en otroligt intressant trend, att företag helt frivilligt hjälper både kunder och anställda till lägre utsläpp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s