MED SÅDANA VÄNNER BEHÖVER MAN INGA FIENDER!

Med sådana vänner behöver man inga fiender! Transport.net skriver om franska chaufförer som blockerar vägarna i protest mot en planerad miljöskatt på fordon över 3,5t. En redan tyngd åkerinäring behöver inte fler problem och protester av det här slaget skapar inga sympatier. Åkeribranschen  får redan klä skott för många saker och det flesta bygger på dåligt underbyggd formation. Protester av det här slaget spär bara på mångas redan skeva bild av branschen. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s