MÄNNISKORS ENGAGEMANG RÄDDAR KLIMATET

Klimatförändringarna leder till matbrist, översvämningar, torka och krig. Det skriver idag Maria Gunther i DN Vetenskap. Kraftiga minskningar av CO2 utsläppen krävs, allt annat är sekundärt. Det vikigaste enskilda människor kan göra är att skaffa information och engagera sig, säger Professor Michael Tjernström, Meteorolog vid Stockholms Universitet, i artikeln.
Vi ser i konkreta termer att människor verkligen engagerar sig i miljöfrågan. Enerfy är världens enskilt största CO2 initiativ, vilket är en stor drivkraft för bilister runt om i världen att köra smartare. Användarantalet växer varje dag och människors oro för och viljan att själva kunna göra något för miljön, är stor.

20131117-075406.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s