JÄRNVÄGEN TILL FOLKET, VÄGARNA TILL GODSET?

Anton Säll på DN skriver idag om samhällskostnaderna för tågurspårningen i Stockholm. Mellan 10 till 20 miljoner om dagen anser experterna.
Idag är det politiskt korrekt att prata om flytt av godstransporter från väg till järnväg. Men vore det inte samhällsnyttigare och miljövänligare att prioritera persontransporter till järnvägen och låta det mer effektiva lastbilstransporterna sköta om godsflödet? Kostnaderna för trängseln på järnvägen är helt uppenbar och investeringsbehovet att byggs bort den, en samhällsekonomisk nöt att knäcka! Nu är det väl ingen som ens vågar räkna på varken miljö- eller andra effekter av en sådan ordning. Men visst vore det intressant att se kalkylen?

20131114-054920.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s