POSTNORD STÅR INFÖR UTMANINGAR!

Postnord står inför utmaningar, brottas med lönsamhetsproblem och har inte fått ut tillräckligt med synergieffekter sedan sammanslagningen med Danska Posten. Det skriver idag Patricia Hedelius i Svenska Dagbladet.
En stor synergi- och besparingsåtgärd skulle vara att låta alla chaufförer arbeta på Enerfyplattformen. Det skulle ge en helt annan möjlighet att kommunicera och inspirera chaufförerna. Alla chaufförer oavsett vilken bil eller region, skulle då ha ett gemensamt mål, med en enorm kunskapsspridning som följd. Bränsleförbrukningen skulle minska med 15-20%, likaså CO2 utsläppen. Däck- och reparationskontot skulle minska med mindre stillestånd som given följd. Chaufförerna skulle trivas bättre på jobbet och stressa mindre, med lägre sjukfrånvaro som följd.

Dessutom skulle POSTNORD framstå, inför både anställda, kunder och allmänhet, som ett bolag som gör mer för miljön! Ett riktigt WIN – WIN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s