KUNSKAP SKAPAR LÖNSAMHET

DN skriver idag att ” Kunskap – nytt sätt att konkurrera“. Jag vet inte om det är så nytt att kunskap ger konkurrensfördelar men en sak är säker. Kaj Möller på teknikkonsultföretaget Sweco har rätt i att klimatfrågan skapar ökad efterfrågan på hållbara lösningar.

I övrig ser vi att de transportföretag som arbetar med kompetensutveckling har högre lönsamhet och nöjdare kunder än konkurrenterna. Kunskap ger åkerierna mycket större skydd mot lågpriskonkurrenter än vad någonsin lagstiftning kommer att göra!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s