BARA INTRESSET FINNS!

Får ofta frågan vad det är som skiljer på åkeri som kör energieffektivare än andra jämförbara företag? Svaret är enkelt – intresse och engagemang!
Det börjar med att ledningen tycker att energiåtgång är en av företagets viktigaste fråga, engagerar sig och visar intresse i besparingsåtgärderna. När en fråga blir tillräckligt viktigt skaffar man sig den kompetens som krävs för att lösa uppgiften och med det kommer den positiva spiralen igång. Kompetensskillnaden mellan ett energisnålt och ett normalt åkeri lyser starkt som solen💥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s