UPP OCH NER

Jag har roat mig med att ställa frågan till chefer för fordonsflottor, både tjänstebilar och lastbilar. “Vad är viktigast för dig när du väljer stödsystem till förarna”? 24 av 31 har svarat; “att jag får kontroll på deras körbeteende”!

Ingen av dessa 24 tyckte således att bränsleekonomin var viktigt och än värre tankevurpa var att det inte heller var viktigt att föraren fick koll på körstilen! Utan “jag ska få kontroll” var det viktiga.

Tankevurpa 2.0 eller något?

2 responses to “UPP OCH NER

  1. Taylor vs Lean…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s