CHAUFFÖRSSM SKAPAR VÄRDE

Transportbranschen brottas med lönsamhetsproblem. Matchen ser ojämn ut med nya spelare som utmanar, delvis med nya och andra förutsättningar. I stridens hetta är det lätt att glömma vad man själv kan göra och påverka. Därför tycker jag att chaufförsSM är en utmärkt arena för att visa betydelsen av kvalificerade och engagerade chaufförer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s