STENÅLDERN!

Helt otroligt att just inom bilkörning, där tror massan av sk. experter att beteendet, feedback och resultat är samma sak!

Alltså, man mäter ett i teorin bestämt felaktigt förarbeteende, exempelvis en hård inbromsning. Sedan är återkopplingen, “gör ingen hård inbromsning”. Därefter förväntas en lägre bränsleförbrukning utan att man kan mäta om just den hårda inbromsningen i verkligheten orsakade högre förbrukning.

Försök att förklara det riktiga med den här teorin för ett gäng produktionschefer – du kommer att hamna i tvångströjan!

Så länge “experterna” blint tror på att beteendemätning räcker för att förbättra förbrukningen, kommer alla fordon köras för dyrt! Och det märks tydligt i trafiken.

Orsak/verkan är grunden till allt förbättringsarbete. Alltså man måste kunna mäta resultatet, vilket ger grunden till feedback på hur beteendet kan förändras för att förbättra resultatet. Utan den loppen kommer man inte framåt.

Gör följande tankeexperiment: Du tränar längdhopp och din coach mäter ansatsen och du får tips på hur den kan bli bättre. Men du vet aldrig hur långt du hoppat. Vore inte så inspirerande eller utvecklande!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s