TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET KRÄVER ÖKAD POLITISK STYRNING

Lars Lindgren, ordförande i svenska Transportarbetareförbundet kräver i en debattartikel i Aftonbladet ökad politisk styrning av svensk åkerinäring. Lindgren menar att klimathotet måste vara övergripande fri konkurrens och fri rörlighet. Just åkerinäringen är så konkurrensutsatt enligt Lindgren att marknaden och åkerierna själva inte klarar av att arbeta med miljöfrågan.
Cabotage är enligt Transportarbetareförbundet den stora boven i dramat. Jag har inte kunskap om detta men en sak är säker, cabotagetrafiken kan inte vara orsaken till varför 90% av alla bussar och lastbilar körs på ett sådant sätt att det skapas onödigt hög bränsleförbrukning.

Själv tror jag varken på politisk styrning eller att åkarna och chaufförerna inte skulle vara kapabla att tackla miljöfrågan. Mitt förslag är att åkarna, transportörer, facket och köpare bestämmer sig för att köra sparsamt – i verkligheten. Det skulle minska CO2 utsläppen, öka lönsamheten dramatiskt och ge chaufförerna en möjlighet till utveckling. Ingen förlorar, alla vinner, bara ni tar frågan på allvar. Ni har chansen att skapa något nytt, en bransch som går i bräschen istället för att skylla problem på andra. Var med och bidra till världens största miljöinitiativ, det skulle sätta er på den goda sidan av kartan – Ni kan!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17600137.ab http://www.aftonbladet.se/debatt/article17600137.ab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s