KOPIOR DET BÄSTA ERKÄNNANDET

För att ett varumärke ska bli riktigt stort så måste det bli kopierat. Greater Thans koncept och tankar har glädjande nog efterapats under en lång tid och nu har en namnkopia dykt upp – Eller rättare sagt, Åkeritidningens ChaufförsSM-koncept och FIA iMobility Challenge har kopierats – EcoChallenge. Om namnintrång har ägt rum får andra avgöra men för oss betyder det här bara att det blir viktigt att mäta rätt.

Vår strävan är att göra smart körning roligt och utmanande! Det gör vi genom att mäta rätt. Rätt mått är:1) jämförbart oavsett omständigheter och 2) grunden för återkoppling om orsakerna. Med jämförbarhet kommer inspiration till tävling och jämförelse. Med dessa tre förutsättningar på plats, blir smart körning roligt.

Tyvärr så har våra kopiatörer snöat in och hållit fast i gammal teknik. För att med dagens kunskap om EcoDriving, köra ännu snålare, räcker det inte längre att dra slutsatser om hur bränslesnålt en förare har kört utifrån hårda inbromsningar/accelerationer och/eller bränsleförbrukning. Det hjälper inte hur mycket annan statistik som blandas in, resultatet blir grovt missvisande och på så sätt tar användarna fel beslut. Den här metodiken har använts i över 15 år och har nu tjänat ut sitt syfte. Vi kommer helt enkelt inte längre med gamla metoder i ett modernt samhälle. Dessutom har vi gjort en mängd jämförande tester och inget nytt under solen har framkommit. Mycket statistik men inget som har med verklig energismart körning att göra. Tvärtom så kan jag köra riktigt dåligt men få en bra score. För att nästa gång köra snålt men då få en dålig score. Så jag förstår alla bra chaufförer som ger upp.

Att göra om samma sak om och om igen, sedan förvänta sig ett annorlunda resultat, hade Einstein en åsikt om. Men om nu beteendet hade varit rätt väg till utveckling, så hade vi inte mätt längden eller höjden på hoppet, då hade ansatsen varit det avgörande. Tyvärr så är det inte så kul att tävla i beteende och motverkar därför syftet, smart körning blir till en plåga.

Vi mäter den delen av den totala bränsleförbrukningen som föraren kan påverka. Vi börjar med och förstår resultatet och därmed blir förarnas prestation jämförbar, oavsett bränsleförbrukningen! Med den kunskapen kan vi sedan knyta förbrukningen till förarens körstil och vilka förändringar som ger störst resultatförbättring. Detta kallas verkan / orsaksanalys och är en grundförutsättning till allförbättring. Det räcker inte med en halv analys, mäta förarfel och sedan gissa vad dessa kostat bränsleförbrukningen. Ungefär likadant som att använda ett solur för att mäta tiden i ett hundrameterslopp. Det blir bara missvisande, med besvikna deltagare och publiken går hem.

Greater Than har knäckt en kod, en kod alldeles för viktig för människor och miljö för att vi av ren egoism ska hålla den för oss själva. Vi måste ta ett större ansvar och miljöinsatser är en bristvara.

Därför är andra systemleverantörer välkomna att använda vårt mått, för att bygga in i det egna erbjudandet. Det kostar mindre än nittio öre i månaden och en betydligt snabbare väg till framgång. När fler verkligen får rätt förutsättningar att köra smartare, gynnas miljön, chaufförer och trafiksäkerheten, även ni! När alla tycker det är kul att köra smart så förändrar vi världen till det bättre och vi gör det snabbare tillsammans.

20130528-093549.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s