KUL MED INTRESSE

Nu är det FIA vårkongress i vackra Wien. Det gick ett sus genom lokalen när jag förklarade att många kan kvantifiera förarbeteendet men ingen har hittills lyckats identifiera effekten på förbrukningen. Det enda kända hittills är att beteendet har en effekt men inte hur stor i verklig körning. Med Enerfy’s molnteknologi får föraren veta sambandet mellan körstil och förbrukning i detalj med precision och vid varje körning.

Det är det som inspirerar till förbättring.

20130514-163924.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s