SOM MAN MÄTER FÅR MAN SVAR

Som man mäter får man svar, gäller i allra högsta grad de företag som fortfarande använder bränsleförbrukningen som måttstock på hur chaufförerna sköter sina jobb. Detta är en förödande metod som både är orättvis och ger onödigt hög förbrukning. Orättvis därför att förbrukningen skiljer sig kraftigt mellan, två för ögat lika körningar. Onödigt hög förbrukning därför att fel svar ger fel åtgärder som i sin tur leder till att chaufförerna ger upp. Det är ingen idé att kämpa för något när företaget ändå inte har koll!
Det finns idag modern molnteknologi som kan mäta hur smart man kör ett fordon. Det ger både relevant feedback och inspiration till chaufförerna att själva hitta nya och smartare sätt att köra. Enligt en undersökning som ICCT har genomfört på uppdrag av EU, kommer 78% av transportföretagen att införa just förarbränsleeffektivitet som gällande mätmetod för att hjälpa chaufförerna att köra smartare.

Som man mäter får man svar – ger underlag till beslut – som ger bra eller dåliga resultat

20130513-082028.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s