MER FAKTA OCH STATISTIK KOMMER

Projektet Världens Största CO2 Initiativ ångar vidare med stärkt självförtroende, efter den senaste tidens framgångar! Det är så fantastiskt inspirerande att se hur privatbilister och yrkeschaufförer engagerar sig i och uppnår stora CO2 besparingar. 15 förare körde KIA bilar på en 5,8 kilometersslinga inne i Wien. Vi lät förarna köra en första runda som referens. Sedan kördes slingan tre gånger och med hjälp av mätning och feedback från Enerfy appen uppnåddes en bränslebesparing med 14,4%. Helt otroligt säger de flesta, helt normalt säger vi! Det är enkelt när man mäter det man vill uppnå. Då vet man resultatet och du får relevant feedback.

Grunden i allt förbättringsarbete är att man måste mäta det man vill uppnå. Därför mäter längdhopparna just längden på hoppet, inte höjden. Längden ligger sedan till grund för att analysera beteendet för att kunna hoppa längre nästa gång. Det kallas för en orsak – verkananalys som är helt nödvändig för att kunna förbättra sig. Enerfy arbetar efter den metodiken. Mät resultatet, förarbränsleeffektivitet och sedan analyseras orsaken och därefter föreslås en åtgärd till förbättring.

Som vi skrivit om tidigare så är total bränsleförbrukning som mätmetod helt förkastlig och kontraproduktiv. Den andra metoden, att möta förarbeteendet återkommer vi till. Men som en hint kan jag avslöja att det är inte många längdhoppare som bara mäter ansatsen!

20130427-075638.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s