MILJÖN – FOKUSERA PÅ NUET OCH JAGET

Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle – skriver ledande forskar idag på DN Debatt. 

Vi tycker att människor även måste erbjudas möjligheter att själva vara med och skapa ett resurseffektivare samhälle. Allt för stort fokus läggs idag på att politiker, framtiden och forskning, ska lösa våra problem. Det är alltid lättare att prata om vad politiker ska göra, men det enkla, självklara och omedelbara glöms bort. Folk känner en frustration över allt prat och att inte veta vad jag i det lilla kan göra för att hjälpa till! 

Därför är intresset enormt när vi nu kan erbjuda bilister möjligheten att vara med och skapa världens största miljöinitiativ. Engagemanget för att göra något konkret är påtagligt och möjligheten uppenbar. För enskilda bilister framstår det som både enkelt och roligt att köra smartare och på så vis nyttja bränslet 25% effektivare. Världens bilister kan alltså kapa 25% på CO2 utsläppen och samtidigt har roligt. För varje dag blir vi fler som kör smartare och många uttrycker hur bra det känns att själv göra något konkret för klimatet och ett energismartare leverne.

Enerfy – plattformen för smarta bilister, lanseras genom motorklubbar och andra partners runt om i världen under året. För dig som inte kan vänta är det bara att ladda ner appen, köp ett abonnemang för 29 kr och kör smartare. När vi blir fem miljoner så har vi skapat världens största miljöinitiativ. 

http://www.dagensnyheter.se/Articles/2013/04/01/Regeringen-maste-satsa-pa-resurseffektivt-samhalle/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s