ARBETSVILLKOREN FÖRSÄMRAS?

I SVT programmet Uppdrag Granskning beskriver Janne Josefsson de dåliga arbetsvillkoren för många chaufförer på det svenska vägarna. Jag tror att arbetsvillkoren kommer att bli ännu värre! Eftersom energieffektivsering inte är en prioriterad fråga ställs heller inga krav på yrkesskicklighet hos dessa chaufförer och följdenligt läggs heller inte några pengar på kompetensutveckling. Därför är det helt naturligt att arbetsvillkoren försämras ytterligare. Det här får allvarliga negativa konsekvenser, både för miljön, trafiksäkerheten, människor och branschen utarmas på kompetens. Arbetstagarna konkurrerar bara med lön, yrkesskicklighet ligger inte med i paketet och villkoren försämras.

Det skiljer 20-30% i bränsleförbrukning mellan en ordinär och en bra chaufför och ville transportköparna säkerställa energismart körning, trafiksäkerhet och kompetensutveckling, skulle dom kunna ställa krav på att förarbränsleeffektivitet mäts. Lönsamt, enkelt, miljövänligt och humant! Enligt en undersökning som EU har låtit göra planerar 78% av åkerierna att införa just förarbränsleeffektivitet som mätmetod för energismart körning – köparna skulle kunna hjälpa till med den utvecklingen.

Avslutningsvis vill jag ge lite motvikt till UG och berätta att det även finns många skickliga chaufförer på våra svenska vägar. Chaufförer som är otroligt energismarta och gör ett fantastiskt bra arbete – jag hoppas ni får den uppmärksamhet och uppskattning som ni så väl förtjänar.  

http://www.svt.se/ug/speditorerna-skrattar-at-svenska-loner

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s