FELTÄNKT – GRÖNA BILISTER

Gröna Bilister sågar EU-kommissionens förslag till reviderade biobränslekriterier. Fokus borde vara faktisk klimatnytta, inte vilken gröda drivmedlet görs av, taket för biobränslen från jordbruksgrödor bör inte sänkas, skriver Gröna Bilister i sitt remissvar. Feltänkt av regeringen och EU-kommissionen tycker Gröna bilister och jag tycker inte Gröna Bilister har tänkt! 

Det är konkurrens om världens energi och att så länge det är kul att köra våra fordon sådär 20% energismartare, måste det vara en bättre lösning, än att göra drivmedel av mat! Men energieffektivisering är inget Gröna Bilister pratar om, och framför alltid en partisk syn på biobränslen, utan att reflektera över dess negativa konsekvenser. Eller det kanske är det som menas med Gröna Bilister – att jordbruket ska konverteras till drivmedelsproduktion? Ni skulle ju faktiskt även kunna hjälpa till att göra “Gröna Bilister” lite mer gröna – idag! Plattformen Enerfy är öppen för alla.

http://www.gronabilister.se/arkiv/pressmeddelanden/22-2-grona-bilister-om-eu-s-biobranslekrav-fokusera-pa-klimatet-inte-ravaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s