ENDAST DET BÄSTA GOTT NOG FÖR VÄRLDSMÄSTARNA

Ertico, en organisation bildad av bl.a. Europeiska Kommissionen med syftet att utveckla högteknologi för att förbättra Europas mobilitet, skriver i senaste nyhetsbrevet om Enerfy.  

När världsmästarna tävlade i EcoDriving, då var det bara Enerfy som klarade av att leverera riktiga och jämförbara resultat. EcoDriving blir en riktigt utmanande sport när man kan visa riktiga och jämförbara resultat. Precis som i alla andra sporter ligger resultatet till grund för både utveckling och spänningen.

http://us2.campaign-archive1.com/?u=f15b6ba26fe7837737124a612&id=1d32465641&e=c341668587

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s