Video

ENERGISMART 2.0

För att ta nästa steg i EcoDriving och köra ännu snålare måste även stödsystemen moderniseras. De chaufförer som redan kör 20-30% energismartare än genomsnittet använder självklart den senaste tekniken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s