ÄVEN OLJA ÄR EN FÖRNYELSEBAR ENERGI

Alla lobbyister pratar sig varma för just sin “förnyelsebara” energi. Retoriken slår många gånger den gamla amerikanska oljelobbyn. Det finns ibland ingen botten i argumentationen. Det verkar som att miljöarbetet går ut på att få många likes på Facebook.

Ett intressant perspektiv! Även oljan är förnyelsebar. I år bränner vi olja motsvarande en miljon års nedfall av plankton. Vilket energislag vi än använder, handlar det om balans, ingen resurs på jorden är oändlig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s