VINTERVÄGLAG

Nu är det snart dags, hela Sverige drabbas av snöväder…Image             Sveriges Åkeriföretag (SÅ) skriver idag på hemsidan att Transportstyrelsen meddelat att inga undantag från regelverket angående dygnsvila får göras i samband med snöröjning. Jag håller med SÅ, självklart ska reglerna efterlevas. Konsekvensen är lika självklar, priset på snöröjning måste ökas med några hundra procent om kvalitén ska bibehållas.   

http://www.akeri.se/sveriges-akeriforetag/aktuellt/viktigt-meddelande-om-snorojning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s