TRÄDEN SKYMMER

Avhandling efter avhandling och alla ska bidra till mindre CO2 utsläpp och grönare skogar. Senast i raden rapporterar Åkeritidningen om IVL Miljöinstitutets “klimatneutrala transporter”. 78% av Europas åkerier planerar att införa Förarbränsleeffektivitet som mått för att köra energismart, enligt en undersökning från CE Delft. Problemet med energismart körning är inte åkerierna utan att alltför många utanför industrin inte ser eller tar alldeles för lättsamt på dess potential – träden skymmer skogen. Därmed blir alla dessa “high flyer” organisationer ett hinder för att köra energismart, istället för som säkerligen deras avsikt är – att uppmuntra sparsam körning. 

Snälla alla ni som är experter på klimatneutrala transporter! Förminska inte energismart körning till en simpel kurs. Uppmuntra istället till och uppskatta arbetet bakom, att verkligen köra energismart – det är den största miljöinsats ni kan göra, i praktiken! 

Image

http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/2012/11/21/klimatneutrala-transporter-avhandlades

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s