SVERIGES ÅKERIFÖRETAG GER MEDLEMSNYTTA

Sveriges Åkeriföretag, SÅ ger verkligen medlemmarna stor nytta! Jag hade äran att få prata på SÅ Öst årsmöte igår. Branschen brottas med ett stort antal problem, allt ifrån cabotage, osund konkurrens och social dumping. Frågor som måste lösas genom politiska beslut, både i Sverige och EU. Det är just i sådana här svåra och komplexa frågor en medlemsorganisation gör som störst nytta. Varje enskilt företag, oavsett storlek skulle inte ha en chans att få sin röst hörd, utan SÅ.
Bra jobbat SÅ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s