CHAUFFÖRERNA LEDER UTVECKLINGEN

Intresset för energismart körning ökar hela tiden. På ett år kan vi se en tydlig trend att det är chaufförerna som driver utvecklingen framåt. Både omsorgen om miljön och den egna karriärsutvecklingen är pådrivande faktorer chaufförerna anger som skäl till intresset. 

“Experterna” är upptagna med att prata, chaufförerna med verkliga miljöförbättringar! Det är inte första gången i historien som utvecklingen drivs underifrån – bra jobbat!

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s