MED SÅDANA VÄNNER BEHÖVER ÅKARNA INGA FIENDER

Image

 

Chaufförer och sparsam körning är populära samtalsämnet när transport och miljö kommer på tal. Men hur ska en åkare veta vilken åtgärd som är bäst lämpad, när både lastbilstillverkarna blandar och ger mellan de olika alternativen? Förarträning, förarbeteende och bränsleförbrukning är metoder som rörs ihop till en enda röra! Gamla klassiska rättesnören som mål och medel, orsak och verkan, glöms bort i ivern på att tala om hur bra man är. Tyvärr har grundläggande principer inom förbättringsarbetet devalverats till floskler. Det kan inte vara lätt för åkaren som vill påbörja en förbättringsresa när så många med så högt förtroendevärde, blandar, ger och tar lättvindigt på hårt och seriöst förbättringsarbete. Eller för att citera en representant för världens störta lastbilstillverkare – ”det är bara att skicka chaufförerna på en av våra kurser var sjätte månad, det har vi sett gett jättebra resultat”! Resultat för vem, kursförsäljaren eller åkeriet? Utbildningar är nödvändiga verktyg på utvecklingsresan, men utan seriös uppföljning blir det ett slag i luften och bränsleförbrukning är inte svaret. En kurs är aldrig lika med ett resultat!

Lastbilstillverkarna är ivriga på att mäta förarbeteendet, utan att ha ett uns aning om dess påverkan på energiåtgången. Beteendemätning är en metod som tillverkningsindustrin lämnade på 80-talet, efter fiaskoartade resultat. Dessutom rekommenderas ofta att beteendemätningen ska blandas med det ännu skadligare giftet, bränsleförbrukning. Alltså rekommenderas en förlegad metod, som blandas med en rent skadlig, för att köra sparsammare. Som sagt, med sådana vänner behöver man inga fiender!

Förarträning blir effektiv om man löpande följer upp hur energismart man kör, mäter förarbränsleeffektiviteten. Det är i och för sig inget fel med att mäta förarbeteendet, men blanda inte ihop det med energismart körning. Förarbeteende är en sak och energismart körning en annan. Bränsleförbrukning som mått på energismart körning är direkt skadligt, eftersom föraren rimligen bara kan påverka en liten del av den totala.

Enkla och beprövade erfarenheter säger entydigt – mät det du vill uppnå! Om målet är att köra sparsammare ska du mäta förarbränsleeffektivitet, inte beteendet eller bränsleförbrukningen. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s