EN DÅLIG VÄG…

De flesta åkeriföretagen i Europa mäter inte chaufförernas prestationer över huvud taget. Det betyder i verkligheten, ingen kompetens eller karriärsutveckling. En dålig stig att gå, sett över tid. För en bransch som inte erbjuder utveckling attraherar inte unga och nya medarbetare. Men den vägen är trots allt mindre skadlig än att mäta förarbeteende eller bränsleförbrukning som mått på förarens prestation.
Att mäta förarbeteendet fördummar yrket. kompetens förstörs istället för att tillvaratas. Bränsleförbrukning som mått är spiken i kistan för de företag som vill attrahera nya och unga medarbetare.

Ge chaufförer samma utvecklingsmöjlighet som andra branscher!. Mät och följ upp något som chauffören rimligen kan ta ansvar för och påverka – börja med Förarbränsleeffektivitet.

20121103-131113.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s