PSYKOLOGI PÅ KNEGs KONFERENS

På KNEGs konferens i veckan pratade två psykologer om “varför företag inte gör lönsamma miljöinvesteringar”? William Montgomery, Fil. Dr. Uppsala Universitet och Henry Montgomery, Prof. em. Stockholms Universitet berättade om sina erfarenheter från den studie man gjort. Frågan är högaktuell och även om inga konkreta förklaringar kunde ges på detta fenomen så var föredraget mycket intressant. En tänkbar anledningen som lades fram var –Chefer som inte intresserar sig för lönsamma miljöinvesteringar“. Sug på det citatet en stund och känn efter med hela handen på hjärtat! Har vi…..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s