Aside

KM-SKATT INGEN FRÄLSARE MOT KONKURRENS

Åkeritidningen skriver om Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin som vill införa en km-skatt med argumentet som många åkare tycker låter som musik – “Jag ser framför mig en lastbilsskatt som kommer slå lika för alla – oavsett svenska eller utländska bilar“. Fridolin argumenterar vidare – “Men den bygger just på principen att vi äntligen får en skatt som slår lika”. Det där med lika gilla vi svenskar men glömmer att km-slår “lika” för dom som konkurrerar med utländsk trafik, alltså inget händer med konkurrenskraften. Sedan slår den väldigt olika för alla de som inte konkurrerar med utlandet, där höjer den kostnaden och tär på vinsterna, ytterligare. Fridolin säger vidare i artikeln att – “Pengarna ska i sin tur gå till att bygga ut järnvägen och fler omlastningspunkter”.

Det betyder på ren svenska att Åkerinäringen i Sverige ska hjälpa till och finansiera sina egna konkurrenter! Huruvida det är rätt eller fel kan jag inte avgöra men det är ju bra att veta, km-skatten är ingen oskyldig frälsare mot utländsk konkurrens. 

http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/artiklar/fridolin-om-klimatutmaningarna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s