KM-SKATT DRIVER KUNDERNA UTOMLANDS

Åkeritidningen skriver om km-skatten, där Jonas Sjöstedt säger att den skulle förbättra arbetsvillkoren för många chaufförer. Som en reptil i mollskinnsbyxor argumenterar Jonas Sjöstedt. Konsekvensen av en km-skatt blir ökade kostnader för alla svenska åkerier och prisskillnaden mot lågprisländer blir ännu större, vilket i sin tur driver fler svenska transportköpare utomlands.

På kort sikt kanske ett åkeri av hundra skulle få lite lägre konkurrens men 99 företag skulle förlora stort. På lång sikt skulle skadeverkningarna bli ännu större. Jag håller med Annie Lööf att km-skatten är en straffskatt på avstånd, inte på utsläppen. Jonas Sjöstedt svamlar och blandar som vanligt när han påstår att en km-skatt skulle förbättra arbetsvillkoren för felaktigt utnyttjade chaufförer. De problemen måste vi komma till rätta med genom att vi konsumenter och seriösa företag tar ett större socialt ansvar, vid alla våra inköp.

Jonas Sjöstedt borde istället tänka på arbetsvillkoren när han köper iPhone eller en T-shirt!

http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/2012/10/17/kilometerskatten-debatterad-i-riksdagen”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s