DE BÄSTA BLIR ÄNNU BÄTTRE!

Tips – Så här gör de bästa åkerierna för chaufförerna och miljön

NULÄGE
Idag har de flesta chaufförer genomgått kurser i förarträning och åkerierna använder system som stödjer ”Eco Driving”, förarbeteendet övervakas ner till minsta detalj och bränsleförbrukningen mäts med två decimaler. Trots detta kan fordonen fortfarande köras 15-20 procent energismartare. För bra för att vara sant säger en del och andra tar det med en klackspark men nästan femhundra åkerier i Europa har tagit nästa steg och kör idag betydligt bränslesnålare än jämförbara företag. I Sverige framhåller KNEG, Evald Karlssons Åkeri i Oskarshamn, Trafikverket lyfter fram Alfredsson Transport i Norrköping och Örebroregionen lyfter fram Pilkrogs Åkeri i Lindesberg som framgångsrika exempel, som bevisligen kör energismartare än andra.

PROBLEM
Det grundläggande problemet är rådande affärsmodell som delar ansvaret för bränslekostnaden. Det har i sin tur lett till att bränslekostnaden inte varit ett stort nog problemet, för att ges prioritet. Nu när frågan börjar få större uppmärksamhet ökar behovet av bra verktyg för att minska förbrukningen. Nu framstår begreppsförvirringen som ett av de största hindren till faktiska besparingar. Det haglar med ord, såsom Eco Driving, förarbeteende och bränsleförbrukning. Det blandas och ges men verkliga resultat pratas det mindre om. För den som funderar på att spara mer bränsle, är det bra att börja med att reda ut begreppen. Vad vill vi uppnå, vad är målet och hur ska vi komma dit. Eftersom dagens system bara klarar av att mäta beteenden och förarfel, så har medlet marknadsförts som viktigare än målet och många företag går bort sig i begreppsförvirringen.

Förarträning är ett bra medel som har många olika varunamn, såsom Eco Driving, Heavy Eco Driving, Sparsam Körning, Aktiv Körning etc. Gemensamt är att förarna tränas under några timmar i en mjukare körstil med målet att köra bränslesnålare. Förarträning är bra men säkerställer naturligtvis inte att chaufförerna kör energismart efter kursen.

Förarbeteende är ett medel som har framtiden bakom sig. Det finns det en uppsjö av system som övervakar förarens beteende och många kallar det för ”system för Eco Driving”. Att likställa förarbeteende med EcoDriving är missvisande. Oavsett poäng eller score är grunden till beräkningarna förarfel, exempelvis antal hårda inbromsningar/accelerationer, tomgång, fart över 80km/h och utrullning i procent av tiden. Den största nyttan med den här typen av systemen har redan skördats. Effekterna har varit små, främst beroende på att de uppmätta förarfelen har en liten inverkan på den faktiska förbrukningen. Dessutom är det en pedagogiskt brant uppförsbacke att förändra en människas beteende utifrån begångna fel. Förarfelen är ofta situationsberoende, omöjliga att koppla till en kostnad på bränsleförbrukningen och förutsätter att det bara finns ett idealt körsätt. Systemen går även att lura, bra score kan skapas genom dyr körning

Att övervaka förarens beteende kan likställas med en längdhoppare som får kritik för felen i ansatsen utan att mäta längden på hoppet.

Många tror att bränsleförbrukningen är resultatet och nu det börjar bli skadligt på riktigt.
Bränsleförbrukning
är inte ett mått på förarens prestation. Bränsleförbrukningen är en produkt av många olika orsaker och faktorer som ligger helt utanför förarens kontroll. Resonemanget att ”det jämnar ut sig över tiden” gör inte problemet mindre eftersom orsakerna fortfarande inte är kända. Bränsleförbrukning som mått på förarens körprestation är demoraliserande och skapar kontraproduktiva beteenden.

Att sedan blanda dessa begrepp och åtgärder gör bara situationen än värre.

DÄRFÖR KÖR VÅRA CHAUFFÖRER BRÄNSLESNÅLARE
Vad gör dom goda förebilderna annorlunda? Svaret är enkelt, förutom 15-23 procents lägre bränsleförbrukning än jämförbara åkerier, ser företagsledning chaufförerna som en resurs för att skapa förbättringar. Men den viktigaste ingrediensen är attityden, de här företagen har bestämt sig för att spara bränsle.

Grundläggande är att man verkligen vill och bestämmer sig för att spara bränsle. Många pratar om hur viktigt det är, men i realiteten läggs inte många minuter på själva genomförandet. Bränslebesparingar är helt enkelt inte viktigt nog och då blir lätt nyfikenheten på ”hårda inbromsningar” större än nyttan av energismart körning.

En annan gemensam nämnare mellan dessa företag är att de har en tydlig och klar målsättning. Det är bränslesnål körning som är målet och inget annat. Då blir det även viktigt vad som mäts och hur man genomför. Fokus ligger på energismart körning, inte förarbeteendet.

En tredje gemensam nämnare är att de mest framgångsrika företagen förstår kopplingen mellan orsak och verkan. Alltså mäter och bedömer förarna enkom på den delen av den totala förbrukningen som förarna kan påverka. Genom att mäta förarbränsleeffektiviteten kan alla förare jämföras, oavsett fordon, trafik, last eller andra yttre omständigheter. Då blir energismart körning roligt, meningsfullt, påverkbart och jämförbart. Eftersom målet är energismart körning, så lägger sig företaget inte i förarbeteendet. De använder positiv feedback och tävlingar som medel att inspirera chaufförerna att själva ta del av information för att utveckla sina egna resultat. Chaufförerna har roligt på jobbet och de känner sig som en viktig del av företaget, för att uppnå målet.

Arbetsglädjen är påtaglig och bränsleförbrukningen sjunker. Att spara bränsle är inget projekt utan en livsstil.

LÖSNING
Bestäm dig för vad som är viktigt för er, är energismart körning viktigt nog? Blanda inte ihop mål och medel. Se chaufförerna som nyckeln till framgång. Mät och bedöm bara på den delen av den totala bränsleförbrukningen som föraren kan påverka, förarbränsleeffektivitet. Inspirera chaufförerna till framgång genom positiv feedback och tävlingar, det ska vara roligt att köra energismart.

Sist men inte minst, chaufförernas framsteg och bränslebesparingar måste vara viktiga för dig, du kan aldrig köpa dig fri med bonus!

Vi har verktygen som inspirerar chaufförer till smart körning, företaget behöver bara viljan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s