HAGA INITIATIVET – SOPA FRAMFÖR EGEN DÖRR

I Svenska Dagbladet skriver idag, företrädare för Hagainitiativet med bl.a. JM, Axfood Lantmännen i spetsen, en debattartikel om Sveriges klimatpolitik. Som vanligt när det gäller miljöarbetet framhåller storföretagen sin egen förträfflighet och har svårt att dölja arrogansen. Och som vanligt ställer storföretagen krav på andra och kräver politiska beslut som gynnar dom själva. I debattartikeln raljeras om hur pinsamt låga dagens mål är på bl.a. förnyelsebara bränslen i transportsektorn. Vidare ställs i debattartikeln krav på energieffektiviseringar och skriver. Vu vill också säkerställa att energieffektiviseringar, som ofta glöms bort i sammanhanget, finns med på samma villkor som den förnybara energin, så att inga viktiga effektiviseringsvinster missas. Som vanligt högt travande ord och stora krav på andra med avsaknad om självkritik.

Jag tycker det vore klädsamt om dessa så ansvarsfulla och krävande storföretag, åtminstone för syns skull brydde sig om energieffektiviseringar inom lastbilstrafiken. Ni har alla egna eller inhyrda leverantörer av godstransporter, där bara körsättet skapar en onödig bränsleförbrukning på minst 15%. Om ni tog miljöfrågan på det minsta lilla allvar, skulle ni idag kunna börja med att gynna de åkerier som i praktiken utvecklar sina chaufförer och bevisat har en process som är energieffektivare än andras. Om ni “ansvarsfulla” storföretag menade en gnutta allvar med era ord, skulle ni idag, kunna hjälpa era befintliga leverantörer att energieffektivisera. Men tyvärr är erst allenarådande urvalskriterie, priset. Kvalitetskraven ställs så lågt, att varenda åkeri i nästan hela världen klarar inträdeskraven. Detta förfaringssätt missgynnar de åkerier som verkligen tar miljö och socialt ansvar på riktigt. Åkerier som tror på det egna ansvaret gentemot personal, kunder och omvärlden. Tro det eller ej, höga herrar och damer, som representerar stora, välkända företag, det finns en mängd åkerier som inte pratar så mycket om sin förträfflighet, men gör något konkret för miljön.

Det vore klädsamt om ni slutade gömma er bakom kurser i sparsam körning, mäta bränsleförbrukning, stoppade förnedringen av chaufförer genom beteendemätning och började prata med, lära av och ge dessa åkerier, i vart fall lite uppskattning.

Transporter är så billigt och motsvarar så försvinnande liten del av er kostnadsmassa, att gynnande av de bästa åkerierna, skulle i praktiken spara er pengar på lång och gynna miljön på kort sikt Gå ny från ord till handling

Sten Forseke,
Grundare av Greater Than

20120906-190243.jpg

2 responses to “HAGA INITIATIVET – SOPA FRAMFÖR EGEN DÖRR

 1. Tack Nina,
  Jag återkommer gärna med några enkla men effektiva förslag.
  Bästa hälsningar,
  Sten

 2. Hej Sten!
  Tack för ditt blogginlägg om debattartikeln “Vi behöver svar om klimatpolitiken”. Du har alldeles rätt om vikten av att sopa framför egen dörr – alla Hagainitiativets företag förbinder sig att minska sin egen klimatpåverkan med minst 40% till år 2020, och jag ser det som en grundförutsättning för att vara trovärdig och relevant i diskussionen. Du har också helt rätt i betydelsen av att framföra framför allt tunga transporter på ett mer effektivt sätt. Här jobbar många av Hagaföretagen, på egen hand och med sina åkerier, men det går absolut att göra mer och initiativ som Greater Than bidrar till att sätta frågan i fokus på ett sätt som uppskattas. Du är varmt välkommen att ge oss förslag på konkreta krav klimatdrivna företag kan ställa på sina åkerier.

  Vänligen
  Nina Ekelund
  Programansvarig i Hagainitiativet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s