SVERIGES ÅKERIFÖRETAG PRESENTERAR FAKTA

Sveriges Åkeriföretag, (SÅ) presenterade igår på Lastbil 2012, fakta och statistik över branschens ekonomiska utveckling sedan 2006.

SÅ VD Johan Lindström menade att den sammanställda faktan visade att branschen inte är homogen. Varje segment inom transport representerar en unik ekonomisk utveckling.

Mycket bra material som SÅ tagit fram. Nu finns det underlag att utgå ifrån för att vidareutveckla de olika grenarna inom åkerinäringen

20120823-064835.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s