8 AV 10 ÅKARE VET – DET GÅR ATT KÖRA ENERGISMARTARE

Minst 8 av 10 åkare jag pratat med vet att det går att köra energismartare. Jag tror aldrig jag har hört en åkare säga att det inte går. Hur kommer det sig att så många ser möjligheten men inte tar till vara på den?

Faktum kvarstår, i genomsnitt körs en europeisk lastbil på ett sådant sätt att 16,8% onödig bränsleförbrukning skapas. Vore det viktigt att spara bränsle, så hade marknaden knappast lämnat denna potential orörd. Varför tar man inte tag i den här möjligheten, vad är det för fel som är trasigt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s