JAG SKA PRATA PÅ LASTBIL 2012

På torsdag 23 Augusti mellan 15.00 – 17.00 ska jag prata om grunderna i och förutsättningarna för att kunna styra ett åkeri så att alla chaufförer kör energismart. Plättlätt och roligt att köra energismart – men vill chefen? Det är den stora frågan!

Välkomna

http://www.akeri.se/node/15278

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s