PRISPRESS SKAPAR INTE EFFEKTIVITET

En annan transportköpare hörde av sig med anledning mina inlägg om ICA och Svensk Handel. Hon menade på att hela den europeiska åkerinäringen är ineffektiv och har alldeles för mycket slack i kostnaderna. Därför ansåg hon att prispress inte var ett problem, “det är ju bara för åkeriet att rationalisera, de bemödar sig inte ens om att pumpa däcken rätt” Det må vara hur det vill med det men jämfört med andra industrier har inte åkerierna börjat färden mot effektivitet, det är bara att konstatera. Men, det är alltid ett men. Åkerinäringen saknar den tradition och kulturarv ständiga förbättringar som många andra branscher har haft i decennier. Och köparnas prispress påskyndar inte en förändring i tankesätt, den förvärrar den!

Köparna har en stor del i problemet och den största delen i lösningen. I andra branscher, exempelvis bilindustrin har prispress, i kombination med skyhöga kvalitetskrav och konkret hjälp att nå dessa hårt ställda mål, skapat en sund leverantörskår, med samarbete mot gemensamma mål i fokus.

Jag pratar inte delat ansvar, inte lull lull, utan stenhårda krav men med syftet att bägge parter ska bli bättre. Att som de flesta transportköpare gör idag, jaga
lägsta pris, kopplade till Kalle Anka-krav och hoppa från tuva till tuva i jakten på lägre pris – det skapar bara sämre effektivitet, sämre miljö och sämre arbetsvillkor för chaufförerna.

Jag vet att det går att rationalisera, få lägre pris till högre kvalitet med bättre vinst för åkeriet, men det kräver mod, kompetens och insikt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s