JAG KASTAR INTE TEGELSTEN I VÄXTHUS

Mitt inlägg om salladshuvudet och transportkostnader har väckt lite känslor – kul! En transportköpare som hört av sig och menar att jag kastar tegelsten i växthus, eftersom jag själv är så kritisk mot effektiviteten inom åkerinäringen.

Jag bockar och håller med, jag är kritisk mot min egna bransch men kastar inte tegelsten i växthus. Därför att min poäng med ICA exemplet var inte huruvida det är rätt eller fel att prispressa, ej heller heller huruvida åkerierna är effektiva eller inte.

Nej, min poäng är att transportkostnaden är försumbar när det gäller slutpriset på salladshuvudet. Och att ICA i det här fallet enligt artikeln i DN framhåller att sänkta transportkostnader kommer att reflekteras i konsumentpriset. Än värre blir saken när ICA tar upp frågan i samband med de enormt stora effekterna av en gynnsammare Eurokurs.

I teorin är det naturligtvis rätt, lägre transportkostnader ger någon gång ett lägre pris, även för konsumenten – 26 öre är ju pengar det med!

Prispress skapar inte med automatik effektivitet, men det återkommer jag till senare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s