GAMLA DOGMER OM ENERGI GÄLLER INTE I FRAMTIDEN

Thomas Kåberger, fd GD på Energimyndigheten skriver en intressant och läsvärd krönika i tidningen Miljöaktuellt.

Hans poäng är att ökad efterfrågan på fossila bränslen leder till ökade priser. Precis vad vi sett i västvärlden de senaste 10 åren.

Kåberger menar att Asien som har satsat mycket på sol och vindkraft, där sjunker priserna på energi som ett resultat av ökad efterfrågan. Anledningen skulle vara att när volymen går upp investeras i modernare tekniker som sänker produktionskostnaden.

Jag vet inte om det stämmer, men en sak är säker att gamla dogmer vad det gäller energi, kommer inte att gälla i framtiden

http://mobil.miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.459743#bmb=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s