DEN FELANDE LÄNKEN ÄR LÖST!

Per-Olof Arnäs, vid Chalmers i Göteborg har gjort en mycket se och tänkvärd video om fyra sätt för åkerier att minska miljöpåverkan. 

EcoDriving nämns som en möjlighet att minska bränsleförbrukningen. Tyvärr så har inte branschen lyckats ta hem denna lågt hängande frukt, trots mer än 10 år av utbildningar etc. Orsaken är att det inte funnits något mätsystem som mäter och följer upp hur energismart föraren kör. Befintliga system riktar in sig på att mäta bränsleförbrukningen, vilket är en omöjlighet att använda som mått på hur energismart en chaufför hanterar fordonet. Det andra sättet har varit att mäta förarens beteende, frånsett att det är kränkande för chauffören så har förarbeteendet en så svag korrelation till hur energismart man kör, att denna metod blir kontraproduktiv.

Nu finns det modernare sätt. Det som ska mätas är den delen av den totala bränsleförbrukningen som föraren kan påverka – förarbränsleeffektivitet.

En regel inom allt förbättringsarbete är att man måste mäta det man vill förbättra, annars blir resultatet ofta det motsatta. 

http://www.youtube.com/watch?v=3TnOJVes8Io

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s