STATLIGT STÖD TILL LÖNSAMMA INVESTERINGAR?

Vid ett möte som EU DG Clima anordnade för intressenter inom godstransportindustrin, redovisades det preliminära resultatet från en rapport som EU beställt av det holländska konsultföretaget CE Delft.

Rapporten pekar mycket entydigt på att att åkerierna inte utnyttjar tillgängliga metoder för att minska bränsleförbrukningen. Rapporten visade på ett antal möjliga sätt att minska förbrukningen och samtliga var dessutom mycket lönsamma.

Många deltagare höjde på ögonbrynen åt detta märkliga fenomen. Men en högt uppsatt representant för åkerinäringen föreslog oblygt att EU skulle införa något slag av statligt stöd för de åkerier som gjorde dessa lönsamma investeringar.

STATLIGT STÖD FÖR ATT GÖRA LÖNSAMMA INVESTERINGAR??? De ögonbryn som inte redan var höjda for nu upp i taket!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s