ALLA SKYLLER PÅ BRÄNSLEPRISET

Nästan alla aktörer inom transportbranschen skyller sina lönsamhetsproblem å bränslepriset.  Passagerarantalet och godsvolymen går upp men lönsamheten ner och alla, taxi, buss, gods och flyg, håller just bränslet som boven i dramat.

De negativa konsekvenserna av att skylla sina problem på andra och icke påverkbara faktorer är förödande. Det blir för lite fokus på det som företaget kan göra något åt, att bli bättre exempelvis. Men för företagsledningen är bekvämt att skylla på bränslepriset eftersom det har blivit ett vedertaget och accepterad begrepp. Men det är märkligt för att om det är något som transportbolagen får kompensation för – så är det just bränslet.

Dessutom kan man glömma att organisationen ska lägga någon större energi på att just energieffektivisera – för det har ju ledningen hjärntvättat oss i att det är bränsleprisets fel.

http://www.di.se/artiklar/2012/8/8/sas-mer-resultat-av-atgardsprogram-senare-i-ar/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s