SLUMRANDE VINSTPOTENTIAL FÖR ÅKERIER

Transportnet.se skriver att Green Cargo lyckades öka vinsten i bolaget kraftigt under den första halvan av 2012.

Värt att notera är att bolaget uppger att man genom egna åtgärder lyckats bryta sambandet mellan volymer och lönsamhet.

Fler åkerier borde tänka i samma banor, bara genom att köra lastbilarna lite energismartare kan lönsamheten ökas med 2-6 procentenheter, på sista raden.

Åkerierna sitter på en stor outnyttjad vinstpotential – bara att hämta hem! 

http://transportnet.se/iuware.aspx?pageid=4912&ssoid=157299

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s