BILLIGARE SL-KORT?

I dagens DN finns en intressant ledare om SL-kortens kostnad. Bl.a. skrivs att vi måste få ut så mycket som möjligt av befintlig infrastruktur. Det är lätt att hålla med om. Till att börja med kan SL’s bussar köras energismartare och därigenom spara 15-20% på bränslekostnaden.
Detta skulle innebära kraftigt frigjorda ekonomiska resurser till investeringar eller sänkta biljettpriser

http://www.dn.se/ledare/signerat/kollektivtrafiktaxor-billigare-sl–kort-ingen-losning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s