Biobränsle eller mat?

Livsmedelsföretagen varnar för högre matpriser skriver DN idag. Bioenergi som alternativ till fossila bränslen är inte hela lösningen.

Vore klädsamt om de ivrigaste förespråkarna för bioenergi även tänkte på konsekvenserna av att låta förvandla ätbara grödor till bilbränsle.

http://www.dn.se/ekonomi/varning-for-hogre-matpriser

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s