Världsbanken oroar sig

Världsbanken oroar sig för stigande matpriser enligt en artikel i DN idag. Oron delas inte av många Inom miljörörelsen som ivrigt fortsätter att förespråka alternativa bränslen som lösning på klimatproblemet.
Jag äcklas av när rika föreslår sk. lösningar som drabbar dom fattiga men inte betyder ett uns av uppoffring för förespråkarna.

Energieffektiviseringar måste få en större roll i debatten. Om vi inte ens kan köra våra bilar energismart eller sluta slänga överflöd av mat. Ja då har vi i västvärlden över huvudtaget inget mandat att prata om “alternativa” bränslen.

http://www.dn.se/ekonomi/dyrare-livsmedel-oroar-varldsbanken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s